Home / Latest Update
  23th Dec

નાના અને મોટા આંતરડા માં થતી ગાંઠ તેમજ તેને લાગતા રોગો નુ નિદન તથા સચોટ સર​વાર માટે કોલ કરો - 079 26577776


  23th Dec

Childhood unhealthy weights may result in serious medical problems in childhood such as: => type 2 diabetes => high blood pressure and elevated blood cholesterol => liver disease => bone and joint problems => respiratory problems such as asthma => sleep disorders such as difficulty breathing while asleep (sleep apnea) => earlier than normal puberty or menstruation => eating disorders such as anorexia or bulimia => skin infections due to moisture from sweat being trapped in skin folds => fatigue You can book an appointment for Childhood unhealthy weights (childhood obesity) - 079 26577776 or visit - http://www.subhadrahospital.com/ ૩


  23th Dec

લાંબા સમય થી ચાલતા ડાયેરિયા(ઝાડા), કબજિયાત​, મળમર્ગે ટપકતા લોહિ ના રોગો નુ નિદન તથા સર​વાર માટે કોલ કરો - +૯૧ ૯૮૨૪૪૭૭૬૬૩


  23th Dec

Subhadra Gastro Hospital is a Centre for Surgical Endoscopy and Laparoscopy Surgery in Ahmedabad. For more details visit - http://www.subhadrahospital.com/


  18th Dec

Find out the reasons to drink up the special brew http://www.subhadrahospital.com/


  15th Dec

અત્રનળી ની ગાંઠ અને તેને લગતા રોગોના કારણે ખોરાક ખાવાની તકલીફ ના નિદાન તથા સારવાર માટે વીજીટ કરો - http://www.subhadrahospital.com/


  15th Dec

પેટ (હોજરી)ના દરેક પ્રકારના રોગો જેમકે, એસીડીટી, પેટની ચાંદી, પેટની ગાંઠ નું નિદાન તથા સારવાર - http://www.subhadrahospital.com/


  10th Dec

What does your liver do? 🤔 ==> Regulates Your Temperature ==> Cleanses Your Blood ==> Regulates Blogg Pressure ==> Maintains Body Glucose Level Surfing from any liver disease? 🤮 You can contact: Subhadra Gastro Surgery Hospital Ahmedabad - http://www.subhadrahospital.com/


  9th Dec

ગુજરાત માં સર્જિકલ સારવાર અત્યંત વ્યાપક બની છે. સુભદ્રા ગેસ્ટ્રો સર્જરી હોસ્પિટલ (અમદાવાદ) ગંભીર અથવા તીવ્ર રોગ નિદાન સાથેના દર્દીઓના અસ્તિત્વને પુનઃસ્વાર્થિકરણમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો - 079 26577776 અથવા ક્લિક કરો - http://www.subhadrahospital.com/


  9th Dec

*********Sweet Potatoes Health Benefits********* => They are high in vitamin B6. => They are a good source of vitamin C => They are a good source of vitamin D, which helps build healthy bones. => Sweet potatoes contain iron and support a healthy immune system. => Sweet potatoes are a good source of mag­nesium, which is the relaxation and anti-stress mineral. => They are a source of potassium. => Sweet potatoes do not cause blood sugar spikes. => Sweet potatoes help ward off cancer and protect against the effects of aging.


  7th Dec

Blueberry Health Benefits 1) Maintaining healthy bones 2) Skin health 3) Lowering blood pressure 4) Managing diabetes 5) Protecting against heart disease 6) Preventing cancer 7) Improving mental health 8) Healthy digestion, weight loss, and feeling full


  7th Dec

અન્નનળી, જઠર​, આંતરડા, લિવર, પિત્તાશય, સ્વદુપિંડ, મળમાગૅ ના રોગો તથા એન્ડોસ્કોપી અને લેપ્રોસ્કોપી સજૅરી નુ સેન્ટર - http://www.subhadrahospital.com/


  5th Dec

*********Top 10 Proven Benefits of Green Tea********* 1. Green Tea Contains Bioactive Compounds That Improve Health 2. Compounds in Green Tea Can Improve Brain Function and Make You Smarter 3. Green Tea Increases Fat Burning and Improves Physical Performance 4. Antioxidants in Green Tea May Lower Your Risk of Various Types of Cancer 5. Green Tea May Protect Your Brain in Old Age, Lowering Your Risk of Alzheimer's and Parkinson's 6. Green Tea Can Kill Bacteria, Which Improves Dental Health and Lowers Your Risk of Infection 7. Green Tea May Lower Your Risk of Type II Diabetes 8. Green Tea May Reduce Your Risk of Cardiovascular Disease 9. Green Tea Can Help You Lose Weight and Lower Your Risk of Becoming Obese 10. Green Tea May Decrease Your Risk of Dying and Help You Live Longer


  3rd Dec

Function of Pancreas => The pancreas is an organ located in abdomen. it plays an essential role in converting the food we eat into fuel for the body's cells. The pancreas has two functions: an exocrine function that helps in digestion and an endocrine function that regulates blood sugar. Signs and symptoms of pancreatitis may vary, depending on which type you experience. => Upper abdominal pain => Abdominal pain that radiates to your back => Abdominal pain that feels worse after eating => Fever => Rapid pulse => Nausea => Vomiting => Tenderness when touching the abdomen


  2nd Dec

બ્રોકોલીની પોષક તત્વોની ખાણ કહેવાય છે. તેમાં વિટામિન કે અને વિટામિન સી ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. આ સિવાય તેમાંથી ક્રોમિયમ, ફોલેટ, ફાઈબર, વિટામિન બી6, વિટામિન ઈ, બી2, એ, બી1, બી3, ફોસ્ફરસ, મેગનીઝ, પોટેશિયમ, કોપર, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, મેગ્નેશિયમ, પ્રોટીન, ઝિંક, આયર્ન, કેલ્શિયમ, સેલેનિયમ હોય છે. બ્રોકોલી ખાવાના ફાયદાઓ => પાચનતંત્રને સુધારે છે અને નેચરલ ડિટોક્સીફિકેશનનું કામ કરે છે => કેન્સર સામે રક્ષણ => યુવાની બરકરાર રાખે છે => લાંબી બીમારીઓ સામે રક્ષણ => હાડકાંના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે"


  1st Dec

Combined endoscopic and laparoscopic surgery in Ahmedabad. One of the leading endoscopic surgery and laparoscopic surgery hospital in Ahmedabad.


  30th Nov

સ્વાદ માં તૂરું પણ ગુણ માં ઠંડુ જીરું, આંતરડા ના શુદ્ધિકરણ માટે શ્રેષ્ઠ છે.


  29th Nov

Health Benefits Of Okra(ladies finger) => Okra has high fibre content => Prevents constipation => Good source of Vitamin K => Prevents colon cancer => Good dose of Vitamin C => Improves your health => It is natural and non-toxic


  28th Nov

બ્રોકોલીની પોષક તત્વોની ખાણ કહેવાય છે. તેમાં વિટામિન કે અને વિટામિન સી ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. આ સિવાય તેમાંથી ક્રોમિયમ, ફોલેટ, ફાઈબર, વિટામિન બી6, વિટામિન ઈ, બી2, એ, બી1, બી3, ફોસ્ફરસ, મેગનીઝ, પોટેશિયમ, કોપર, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, મેગ્નેશિયમ, પ્રોટીન, ઝિંક, આયર્ન, કેલ્શિયમ, સેલેનિયમ હોય છે. બ્રોકોલી ખાવાના ફાયદાઓ => પાચનતંત્રને સુધારે છે અને નેચરલ ડિટોક્સીફિકેશનનું કામ કરે છે => કેન્સર સામે રક્ષણ => યુવાની બરકરાર રાખે છે => લાંબી બીમારીઓ સામે રક્ષણ => હાડકાંના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે"


  26nd Nov

Searching for surgical medical diagnostic service specialist hospital in Ahmedabad? Subhadra Gastro Hospital is a Centre for Surgical Gastroenterology, Coloproctology, Endoscopy and Laproscopy Surgery hospital in Ahmedabad


  25th Nov

શું તમને ડાયાબિટીસ છે? શું તમારું ડાયાબીટીસ કન્ટ્રોલ માં નથી રેહતું? શું તમને ડાયાબીટીસ માટે કોઈ દવા સારી રીતે અસર કારક નથી નીવડતી ? શું તમે ડાયાબીટીસ ના રોગ થી કંટાળી ગયેલ છો?


  23th Nov

Subhadra Gastro Surgery Hospital is the best provider of Liver treatment in Ahmedabad where the doctor has the most optimum solution for all Liver Disease & gastrointestinal tract anomalies. the affordable liver treatment hospital in Ahmedabad has specialised surgeons to take care.


  22nd Nov

સર્જિકલ તબીબી માટે ની ખાસ સારવાર હવે અમદાવાદ માં - સુભદ્રા હોસ્પિટલ (ડૉક્ટર કે. એસ. પુરોહિત) => ગેસ્ટ્રો - આંતરડા સંબંધિત તમામ રોગો ની સારવાર => લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી ની સારવાર => થેરાપીયુક્ટિક એન્ડોસ્કોપી ની સારવાર


  16th Nov

लिवर ख़राब होने के कारण:- 1. दूषित पानी और भोजन 2. नशीले चीजो का सेवन 3. मसाला और वसा युक्त भोजन 4. व्यायाम का अभाव 5. दवाओ का सेवन 6. छोटे रोगो को अनदेखा करना 7. खानपान से जुडी आदते


  15th Nov

આંતરડા ના રોગો અંગે નિષ્ણાતની સલાહ લો - સુભદ્ના હોસ્પિટલरे"


  14th Nov

Gallstones: What causes them and how to get rid of them? -> Blood sugar imbalances -> Estrogen dominance -> Food allergies and sensitivities -> Chronic stress -> Low fiber diet Still facing Gallstones problems? Contact Subhadra Gastro Hospital Ahmedabad


  11th Nov

Common Risk Factors for Gas & AcidReflux Disease 1. Eating large meals or lying down right after a meal 2. Being overweight or obese 3. Eating a heavy meal and lying on your back or bending over at the waist 4. Snacking close to bedtime 5. Eating certain foods, such as citrus, tomato, chocolate, mint, garlic, onions, or spicy or fatty foods 6. Drinking certain beverages, such as alcohol, carbonated drinks, coffee, or tea 7. Smoking 8. Being pregnant


  10th Nov

ये लक्षण नजर आएं, तो समझो लिवर खराब है... 1. मुंह से बदबू 2. थकान भरी आंखें और डार्क सर्कल 3. पाचन तंत्र में खराबी 4. त्वचा पर सफेद धब्बे 5. गहरे रंग की पेशाब 6. आंखों में पीलापन 7. स्वाद में खराबी 8. पेट की सूजन लिवर के इलाज सम्बन्धी किसी भी समस्या के लिए अभी अपॉइनमेंट बुक करे"


  9th Nov

Best Home Remedies for Gastric Troubles. 5. Apple Cider Vinegar 4. Mint 3. Lemon 2. Buttermilk 1. Ajwain Still having gastric problems? Contact Best Gastro Surgeon in Ahmedabad


  8th Nov

The Best Gastro Hospital: Subhadra Gastro Surgery Hospital GastroSurgery GastroIntentional


  6th Nov

આજે જ સંપર્ક કરો વારસો જૂની કબજીયાત છુટકારો મેળવવા "સુભદ્રા હોસ્પિટલ"


  3rd Nov

A Commitment of EXCELLENCE. GastroSurgery GastroIntentional


  1st Nov

The Best gastro Hospital in Ahmedabad. Visit us at @shubhadragastrosurgeryhospital gastro hospital Ahmedabad


  31th Oct

Treatment Of Gastro Disease Under one Roof. #Gastro #Disease


  14th Oct

Obesity is a medical condition in which excess body fat has accumulated to the extent that it may have an adverse effect on health. To know More About Obesity Contact us at Subhadra Gastro Surgery Hospital


Subhadra Gastro Hospital in Ahmedabad is a union of the best medical minds and the latest technology backed by an excellent infrastructure to deliver superior medical care and treatment to its patients...

Address

Subhadra Gastro Hospital, Opposite Kocharab Ashram, Paldi, Ahmedabad - 380007

info@subhadrahospital.com